English
Magyar English Deutsch
Telephelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Bajcsy Zsillinszky u. 49/a Tel.: +36 76 560-195 E-Mail: info@vepfu.hu
 

Szállítás - Fuvarozás

Részletek    

Földmunkák

Részletek    

Daruzás-Gépi rakodás

Részletek    

Építési hulladék kezelés

Részletek    

Építőanyag kereskedelem

Részletek    

Jogi nyilatkozat

NYILATKOZAT

 

I. A www.vepfu.hu honlapot – a továbbiakban: Honlap - a VÉPFU Szállítmányozó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Jegenye u. 1. – a továbbiakban: „Vépfu”) üzemelteti. A Honlap használatával Ön kifejezetten és maradéktalanul elfogadja az alábbiakban részletezett adatvédelmi szabályzatot, a használati feltételeket és jogi nyilatkozatokat. A Honlap a mindenkor hatályos felhasználási feltételeket tartalmazza, így időről időre kérjük, ellenőrizze a feltételek esetleges megváltozását.

 

II. A Honlap megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, a Honlapon feltüntetett, felhasznált és a Honlappal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok szerinti jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag a Vépfu-t illeti.

 

III. A Honlapon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában a Vépfu szellemi alkotását illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi és a Vépfu külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében a Honlap felhasználója - az on-line hozzáférésen túl - kizárólag a Honlap egyes részeinek a felhasználó által az Internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult, de kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

 

IV. A Honlapon található információk elsősorban tájékoztató jellegűek és azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik, a Vépfu nem ellenőrzi az általa linkek formájában hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. A Honlap tartalmazhat linkeket olyan, egyéb weboldalakhoz, melyek nem tartoznak a Vépfu ellenőrzése alá, és melyekre nem vonatkozik a jelen adatvédelmi szabályzat. Amennyiben Ön további, más weboldalakat látogat a linkek felhasználásával, akkor elképzelhető, hogy ezek az oldalak a Vépfu szabályzatától eltérő módon gyűjtik vagy dolgozzák fel az Öntől beérkező információt és a Honlaptól eltérő felhasználási feltételek szerint működnek. A Vépfu az ellenőrzése alá nem tartozó egyéb weboldalakkal kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli.

 

V. Felhívjuk figyelmét arra, hogy sajnálatos módon, az interneten történő információátvitel nem teljes mértékben biztonságos. Éppen ezért bármilyen adatátadás a felhasználó saját kockázatára történik. Annak ellenére, hogy a Vépfu szigorú biztonsági intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy megpróbálja megakadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, nem tudja garantálni, hogy jogosulatlan behatolás során a felhasználó adataihoz jogosulatlan harmadik személy egyáltalán nem fog hozzáférni.

 

VI. A Vépfu minden tőle telhető erőfeszítést megtesz a Honlap állandó elérhetősége megteremtése érdekében, ugyanakkor az internet természetéből fakadó sajátosságok miatt nem garantálja, hogy a Honlapon található funkciók zavartalanul működnek és/vagy hibamentesek, hogy az észlelt hibák kijavításra kerülnek, illetve, hogy a Honlap vagy az annak elérését biztosító szerver vírusmentes és/vagy nem tartalmaz egyéb ártalmas tartalmat.

 

VII. A Vépfu kifejezetten kizárja a felelősségét különösen:

- a Honlap használatából eredő vagy azzal összefüggésben keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért;

- valamennyi üzleti veszteséggel, bevétel-, jövedelem-, haszon-, előrelátható megtakarítás kieséssel, megbízások vagy üzleti kapcsolatok elvesztésével, hírnév vagy jó hír elvesztésével illetve információ vagy adat elvesztésével vagy megrongálódásával kapcsolatban;

- a felhasználók által az egyes levelező fórumokban és az ehhez hasonló szolgáltatások keretében elhelyezett hozzászólásokkal kapcsolatban, és fenntartja a jogot, hogy azokat ne közölje vagy bármikor előzetes értesítés nélkül eltávolítsa;

- a Vépfu-n kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért ideértve a Honlapon elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért;

- az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal kapcsolatban (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését);

- a Vépfu birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, károsításával vagy nyilvánosságra hozatalával és egyéb hacker- tevékenységekkel okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért.

 

VIII. A Honlap használata során a felhasználó által a Vépfu-hoz és/vagy az Üzemeltetőhöz került személyes adatok kezelése tekintetében a Vépfu a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásai szerint jár el. A Vépfu ennek megfelelően a felhasználó adatait kizárólag abban a körben kezeli és tartja nyilván, melyhez a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta. A Vépfu a tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi - a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés esetét, illetve amikor a személyes adat megadása kifejezetten a Honlapon való nyilvános közzététel céljából történt (például hozzászólás vagy hirdetés). A személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó kérése esetén a Vépfu megsemmisíti. Ezen kívül a felhasználó bármikor felvilágosítást kérhet a Vépfu által kezelt személyes adatairól, kérheti az adatok módosítását, illetve megsemmisítését.

 

IX. A Honlapot felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat a Vépfu kizárólag statisztikák készítésére használja fel. A Honlap egyes részeinek letöltésekor az Üzemeltető kisméretű, adott esetben személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít(het) a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

 

X. A Honlap felhasználásának feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén az Üzemeltető haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez és megfelelő esetben megindítja az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.

 

Normal 0 21 false false false HU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

l a jelen honlap folyamatosan vagy egyáltalán elérhető lesz; vagy, hogy

Forgalmazott termékeink

Válasszon az általunk forgalmazott termékeiből.
Bramac
C.S.O. Kft. - Esésvédő gumilapok
Cemex Kft.
DDC
Dolomit Kft.
DTG Optimus
Knauf Insulation
Kunsági téglaipari Kft
LB Knauf
Leier
Masterplast
Térkő
Térkő
Tondach
Wienerberger
 
Copyright © 2011. VÉPFU Kft. Minden jog fenntartva. | Impresszum | Jogi nyilatkozat | Szerződési feltételek | Pályázat leírása | Ügyfélszolgálat | Adatkezelés |
Az oldalon megjelenő információk csak tájékoztató jellegűek, és a változás jogát fenntartjuk.